2017. december 7.

Megváltó Istenünk magasztalása.
YOUTUBE.COM

2 Korintusi levél

Istennek minden ígérete Krisztusban teljesedett be! Isten ereje az emberi gyöngeségben. Vágyódás a mennyei hazába. Az adakozásról….
SLIDESHARE.NET
TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
Hozzászólás

Uram!

„Mikor látom a Te egeidet, a Te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, mi az ember, hogy gondolsz rá és az (a földszülte) ember fia, hogy Te gondoskodsz róla? Hiszen kevéssel teremtetted őt kisebbé, mint az Isten, és Te koronáztad meg őt dicsőséggel és tisztességgel. Azért teremtetted őt, hogy uralkodjék a Te kezednek munkái felett…”

(Zsolt. 8,3–6; KEH könyvből)
Imádság:

Imádság:

Uram! Adj nekem bölcs szívet, mely téged keres, mely benned remél

a legnehezebb helyzetekben is. ÁmenA küldetés

A gyülekezet küldetése az, hogy azokat szólítsa meg, akiket senki sem szólított még meg eddig. 

(Szikszai Szabolcs)Úr Jézus!

„Te vagy az én menedékem (viharban, veszélyben), erődítményem (erősségem, segítségem) (csapda, háló, kelepce ellen), és Istenem. Tereád támaszkodom, rád számítok és benned teljes bizalommal bízom”
(Zsolt. 91,2)
Vigyázzatok!


Napi Gondolatok Reinhard Bonnkétól
 
Ha eltemetsz egy hazugságot, megrothad. 
Ha eltemeted az igazságot, feltámad! 
Ezért nem tudta a sír magában tartani Jézust.
 „Mert én élek örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai” (Jel 1:18). Van okunk az örömre! 
REINHARD BONNKELászló Boda
 
Ámen Uram!!!

2017. december 6.

NE FÉLJ! 


Senkitől, és semmitől Ne rettegjetek, és ne féljetek. Az Úr, a ti Istenetek, aki előttetek megy, ő hadakozik ti érettetek. 
(5 móz 1,29-30. 33)2017. november 21.

Ünnepre hívtál össze Jézus

I Korintusi levél


Az Úr Jézus a mi megváltónk, szentségünk, és megigazulásunk. Vitás ügyek rendezése A házasságról Az úrvacsora helyes vételéről A Szent Szellem megnyilvánulásai…
SLIDESHARE.NET

Imádság:


Köszönöm Atyám, hogy engem is használsz országod építésében.

Áldom neved érte! ÁmenMindennek rendelt ideje van itt a földön

Megvan az ideje a keresésnek, és megvan az ideje a keresés felhagyásának.
Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje a szakadásnak, és megvan az ideje a foltozásnak. Megvan az ideje a csendességnek, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének”

(Préd. 3:1-8; NLT ford.).Bűn nélküli élet feltétele:

Bűn nélküli élet feltétele:

 Aki Őbenne - Krisztusban - marad, egy sem esik bűnbe, nem véti el a célt; aki bűnbe esik, aki elvéti, elhibázza a célpontot, egy sem látta Őt, nem vette tudomásul, nem ébredt tudatára, és nem tekintette Istennek, sem meg nem ismerte, és meg sem értette és nem ismerte el Őt” 
(1 Ján. 3,6)


Spurgeon: A Bibliáról.

Aki azért olvassa a Bibliát, hogy abban hibát találjon, hamar felismeri, hogy a Biblia talál hibát őbenne.
A haragról.

„Az értelmesek uralkodnak haragjukon, de a hirtelen természet óriási bolondságot mutat”

 (Péld. 14:29; NLT fordítás)
A két út

Az Úr tudja, és teljesen bizonyos az igaznak útjával kapcsolatban, de az istentelenek útja (akik Isten akaratán kívül élnek), el fognak veszni (a végük pusztulásba torkollik és semmivé lesz)” (Zsolt. 1,6; Ampl. ford.)László Boda
Anna Győző
2017. november 15.

A Te hangod szól

Zsoltárok könyve 1-10 zsoltár

A két út - Prófécia a Krisztus országáról - reggeli ima - a győztes Úr - A Teremtő dicsérete -
SLIDESHARE.NET

Imádság

Úr Jézus!
Köszönöm az életemet átformáló szavadat!

ÁmenNE FÉLJ!

Ha az Urat szolgálod, semmitől nem kell félned, mert az Úr mindenből megszabadít!


„És te ne félj, oh én szolgám és ne rettegj mert ímé, én megszabadítlak téged és a te magodat is, és megnyugszol és békességben leszel, és nem lesz, aki megijesszen” 
(Jer. 46:27)Magyarázat...


Spurgeon: Isten nem utasít el!Senki sincs Istentől teljesen eltaszítva mindaddig, míg Istenhez vágyik.Mindennek rendelt ideje van itt a földön


"Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az elfordulásnak"

 (Préd.)

Valaki azt találta mondani, hogy én „túlzott rajongással” követem Jézust. De hát a kávémról sem tudja senki bebizonyítani, hogy túlságosan édes! Ez ízlés dolga, nem? Ki hogy szereti. A magam részéről, én egyszerűen nem tudok betelni Jézussal! „Számomra Ő oly csodás...mert Ő előbb szeretett engem!” 
REINHARD BONNKEZsuzsanna MátyásIbolya Nemes

2017. október 24.

Szívem él!

104-es Zsoltár

Timóteus 2. levele


A kegyelmi ajándékok felgerjesztése; Az Istennek tetsző harcosok, Krisztus Jézus hűséges katonái; A Szentírás bölccsé tesz az üdvösségre; hirdesd az igét lank…
SLIDESHARE.NET

Mindennek rendelt ideje van itt a földön


 „Megvan az ideje a kövek szétszórásának,

                             és 
megvan az ideje a kövek összegyűjtésének” 
(préd.)Emlékezz!

 „az Úr Jézus csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire”
(Zsolt. 105:5)


Emlékezz vissza arra, amikor elhívott, és alkalmassá tett arra, hogy hívó szavát meghalljad.Az engedetlenek sorsa

„Aki engedetlen és Isten nélkül él nem fog megállni a megigazultságban.

A bűnösök, a célt elvétők sem azok előtt, akik igazak Isten előtt és megigazultak” 
(Zsolt. 1,5; Ampl.)